✾ جامع المسانید ✾

مسند امام اعظم | مسانید امام اعظم (امام ابوحنیفہ کی پندرہ مسانید کا جامع) 

محدث: امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت فارسی

مرتب: ابو المؤید محمد بن محمود الخوارزمی

مترجم: محمد محی الدین جہانگیر

شبیر برادرز

Masaneed | jami ul masaneed

المسانید

المسانید جلد 1

المسانید جلد 2