لباسِ حضور صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم Libaas e Huzoor 

پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد نقشبندی

Dr Muhamamd Masood Ahmed Naqshbandi

حضور صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم

لباسِ حضور