حسینی دولھا
از امیراہلسنت مولانا الیاس عطار قادري رضوی دامت برکاتہم العالیہ

دولھادولھا کربلا