یزید کا درد ناک انجام
ہفتہ وار سنتوں بھرا بیان
مکتبتہ المدينه

کا درد ناک انجام

یزید کا درد ناک انجام