اسراء و معراج اسرا و معراج

✍️ از قلم رضوان بن فضل الرحمٰن بن ضیاءالدین

ترجمہ مولانا افتخار احمد قادری